Pakokaasun takaisinkierrätys eli EGR

EGR-venttiili ohjaa osan pakokaasuista takaisin imuilman sekaan ja uudelleen sylintereihin.
Pakosarjasta lähtee yleensä putki joka menee imusarjaan ja tässä välissä on egr-venttiili mitä moottorinohjain ohjaa.
Tällä pakokaasun takaisin kierrätyksellä pyritään pienentämään NOx-päästöjä.

EGR toimintaperiaate

Näitä päästöjä syntyy eniten suurella kuormituksella, mutta EGR-venttiiliä ei voida kuitenkaan silloin käyttää, joten suurta hyötyä tästä järjestelmästä ei saada.
Kierrätys on käytössä ainoastaan osakaasulla ja pienillä kierroksilla.

Kierrätetty pakokaasu syrjäyttää palamiskelpoista ilmaa moottorista,
alentaen sen tuottamaa tehoa, ja nostaen polttoaineen kulutusta.

Tämän järjestelmän suuret haitat tulevat ilmi, kun tämä takaisin kierrätetty likainen pakokaasu kerääntyy imujärjestelmään tukkien ajan mittaan imukanaviston.
Myös itse egr-venttiili saattaa jumittua ja jäädä vuotamaan. Tästä usein seuraa tehojen vähentyminen,sekä myöhemmin vikavalon syttyminen mittaristoon.
Ongelmia saattaa alkaa esiintymään jo 150000km ajetuissa diesel-moottoreissa.

Karstoittunut EGR-venttiili

EGR-venttiilin toimintaa voidaan muuttaa moottorinohjainlaitteen parametreja muuttamalla.

Venttiilin pois ohjelmointi on hyvin yleistä teho-ohjelmoinnin yhteydessä, mutta se voidaan tehdä myös ilman tehon lisäystä. EGR-venttiilin pois ohjelmointi ei näy normaalissa katsatuksessa, eikä sen muutokset vaikuta mitattaviin päästöihin.Vuotavaa venttiiliä ohjelmointi ei korjaa.Tällöin on ohjelmoinnin lisäksi on estettevä pakokaasun pääsy imusarjaan mekaanisesti.